Het Zilverbron Concept

In een wereld waarin gerenommeerde uitgeverijen veelal hun budgetten inzetten op vertalingen en heel soms een oorspronkelijk Nederlandstalige auteur doorbreekt, blijven er veel getalenteerde auteurs met hun bijzondere verhalen verstoken van een leespubliek. Natuurlijk zijn er buiten deze uitgeverijen opties. Zo bestaat de optie om via print on demand uit te geven. Helaas kost dat een aardige duit, terwijl er nauwelijks tot geen sprake is van begeleiding, redactie of professionele vormgeving. De promotie blijft vaak beperkt tot plaatsing tussen een zee van andere boeken van debutanten op de website. Daarnaast betekent P.O.D Print On Demand.

Dan blijft er verder over de optie tot self-publishing, al dan niet via een van de vele sites om e-books te publiceren. Een moeizame en harde weg met vele obstakels en kosten, waarbij de nodige know-how en ondersteuning vaak ontbreekt.

Zilverbron is de uitgeverij die voor talent een uitstekende optie is binnen het midden-segment van de uitgeverijen, ook omdat we nadrukkelijk GEEN P.O.D. uitgeverij zijn. Onze boeken worden gedrukt in een oplage van een paar honderd stuks per titel.

Over kwaliteit, kosten en risico’s:

Laten we over één ding heel duidelijk zijn: ook bij Zilverbron is er een strenge selectieprocedure voor alle ingezonden manuscripten. Het enige verschil met Zilverspoor is dat we manuscripten die potentieel hebben, maar nog dermate intensieve begeleiding vereisen dat het voor Zilverspoor onhaalbaar is, wel kunnen accepteren.

Je krijgt bij Zilverbron namelijk een intensieve begeleiding van een ervaren professionele redacteur. Daarnaast volgt nog een tekstredactie door een tweede redacteur en hebben wij nog een eindredactieronde. Ook verzorgen wij een professionele omslag en professioneel zetwerk. Hiernaast kom je terecht in de catalogus, die wij op beurzen uitdelen en opsturen naar de boekhandel.

Al deze zaken bij elkaar kosten ons als uitgever snel een paar duizend euro, waarbij kosten voor promotie etc. nog niet eens meegeteld zijn. Dat zijn dus veel te hoge kosten voor een uitgeverij om in een onbekende naam te steken, waarvan nog niet duidelijk is hoe sterk hij/zij is in het aanprijzen van de roman. Want het beste promotiemiddel van een roman is immers de auteur zelf. Helaas zijn niet alle auteurs extrovert genoeg om de boer op te gaan met hun werk en op beurzen aanwezig te zijn of scholen/bibliotheken langs te gaan. Hierbij helpen wij je om jezelf te ontwikkelen.

 Waarom kan Zilverbron dan toch dit risico nemen?

Het grootste risico dat we lopen, is dat een auteur niet actief via social media of beurzen zijn eigen werk aanprijst en de media opzoekt. Dat risico leggen we daarom bij de auteur zelf neer. Die kan dan kiezen of hij wel of niet zelf wil werken om van zijn boek een succes te maken. Wil hij dat wel, dan begeleiden wij hem waar wij kunnen.

Daarom vragen wij een bijdrage in de kosten van 1995 euro, te voldoen in twee of vier termijnen. In ruil daarvoor krijg je genoeg exemplaren van je boek om je bijdrage volledig terug te verdienen. Voeg daarbij de royalty’s en de extra bonus van boeken die je verkoopt als je bij ons op beurzen uitgenodigd bent toe en het zal duidelijk zijn dat de ondernemende auteur al snel zijn inleg terugverdiend zal hebben. Onze ervaring is ook dat dit bijna altijd lukt.

 Wat wij extra bieden:

Net als elke andere uitgeverij, willen wij natuurlijk ook verdienen aan je boek. Zoals je al gezien hebt, gaat ons dat niet lukken met je eigen bijdrage, die dekt de kosten bij lange na niet. Dat is voor jou goed nieuws, want dat betekent dat wij actief bezig moeten zijn met de verkoop van je boek om ook winst te maken.

Zoals gezegd bieden we een intensieve redactie en begeleiding en zorgen we dat je boek professioneel vormgegeven wordt. Je boek wordt in een gedrukte oplage van een paar honderd stuks én als e-book beschikbaar gemaakt voor alle (internet)boekhandels via het Centraal Boekhuis, waar we een zelfstandige aansluiting hebben. Dit is dus inclusief boekhandels, Bol.com, Kobo enAmazon etc. Daarnaast verzorgen wij standaard flyers, en eventueel ander ondersteunend promotiemateriaal voor auteurs die met het boek op pad willen, alsmede de persberichten naar (lokale) kranten, TV- en radiostations etc. Ook wordt je boek opgenomen in de Zilverspoorcatalogus en krijg je promotie via onze sites en andere media. Uiteraard wordt je uitgenodigd in ons boekenprogramma About Books, zorgen we voor een online boekpresentatie en heb je de mogelijkheid om leuke promotiefilmpjes te maken die we op ons Youtubekanaal zetten. Waar mogelijk bieden we de gelegenheid om op beurzen je boek aan het publiek aan te prijzen. Via allerlei recensiesites, bloggers en andere contacten brengen we je boek onder de aandacht.

Ten slotte gaan we graag met je na wat jij zelf extra aan promotie voor je boek kunt en wilt doen. Op basis daarvan bespreken we vervolgens hoe we je zo goed mogelijk in je eigen initiatieven kunnen ondersteunen.

Doorstromen:

We streven er naar om een aantal Zilverbronners de kans te bieden om met een volgend boek bij Zilverspoor te verschijnen. Daarbij spelen dan natuurlijk genre, verkoopbaarheid, opstelling, inzet en andere factoren een grote rol.

Investeren in jezelf als auteur verdient zich terug

We staan bekend om onze strenge redactie. Ook dat is goed nieuws. Het gros van onze auteurs schrikt zich in eerste instantie half dood als ze al het rood zien op hun pagina’s. Toch horen we vaak van auteurs dat ze van een project bij ons meer leren dan van meerdere duur betaalde schrijfcursussen en coaches.

Daarmee is de kans dus ook veel groter dat je, na een publicatie bij Zilverbron, met een volgend manuscript wel bij Zilverspoor geaccepteerd wordt.

Als je er nu helemaal klaar voor bent …