Het lotsoffer

full18015647Lotsoffer

Auteur: Jochem de Jong
Genre: Fantasy
Omvang: 320 pagina’s
Formaat: 14,8 x 21 cm
Prijs: 14,95

NuBestellen

 

 

Het is inmiddels decennia geleden dat de werelden van de goden en mensen voor de laatste keer met elkaar in aanraking kwamen. De strijd tussen de waanzinnig geworden god en zijn tegenstrevers is beslecht en alle andersdenkenden hebben de stad Irulhar moeten verlaten. Familie- en vriendschapsbanden zijn verbroken nu de bannelingen en hun nakomelingen als nomadenstammen over het land trekken, terwijl de stedelingen onder het dwingende bewind van Verseus en zijn opperpriester leven.

In deze wereld verweven de levens van twee jongemannen zich. De een is Jorg, een jongeman omringd door mysterie, die voorbestemd is de veldheer van de Hertenstam te worden. De ander is Arahn, een leerling-priester, wiens geloof op het punt staat beproefd te worden.

Als de goden zich weer roeren en hun vete hervatten, wordt de wereld van de sterfelijken meegesleurd in een tijd van oorlog, intrige, verraad en moord. Jorg en Arahn streven dezelfde doelen na, maar worden door de gebeurtenissen tegen elkaar opgezet, ook al hebben ze elkaar nooit ontmoet.

Zullen ook ditmaal de sterfelijken de prijs van de rekening betalen, of kan het tij gekeerd worden? En welke prijs zullen de verliezers betalen… en de winnaars?

Het Lotsoffer is een eigenzinnige, gelaagde fantasy-roman binnen de rijke, originele en spannende wereld van het Aardrijk.

Jochem de Jong was rond de twintig toen hij de eerste woorden op papier zette over het Aardrijk, een mythische wereld waarin de strijd tussen de Goden en de mens centraal staat. Iets dat langzaam maar zeker leidde tot het schrijven van Het Lotsoffer.Om het boek van een solide fundament te voorzien, begon hij met het uitwerken van zijn mythologie. In drie jaar tijd creëerde hij een wereld vol mythen en sagen en schreef, naast een scheppingsverhaal, 5000 jaar geschiedenis uit. Ook componeerde hij muziek en ontwikkelde het “Ríónarth’ta”, de taal die in het Aardrijk gesproken wordt.

Op het moment schrijft Jochem de Jong nog steeds, maar is hij ook druk bezig naam te maken als (film)componist.

NBD|Biblion recensie

“Zowel de mensen als de goden (die eigenlijk ook maar mensen zijn) hebben hun goede en slechte kanten, een verademing in het genre.” – – NBD Biblion over HET LOTSOFFER