Paranormale heiligen

full21116387

Paranormale heiligen

Auteur: Ludo Noens
Genre: Romans en non fictie
Omvang: 214 pagina’s
Formaat: 14,8 x 21 cm
Prijs: 14,95

NuBestellen

 

 

Wat de heilige alleszins onderscheidt van de zondagsgelovige is niet zozeer zijn buitensporige vroomheid, maar zijn bovenzinnelijke gerichtheid en vooral zijn bekwaamheid om alternatieve bewustzijns toestanden op te roepen (trance, extase).

Hierdoor leeft hij/zij niet zelden op gespannen voet met de gezagdragende ‘Woordvoerders van God op aarde’. Toch raakt de heilige, aldus de protestantse theoloog Walter Nigg, in zijn aparte ervaringen en visioenen weleens de diepten van het menselijke bestaan.

Voor het ‘gezond verstand’ kunnen dergelijke ervaringen, met meer obscure regels dan die van het rationalisme, absurd, grotesk of onzinnig lijken.

Bovendien loopt dit buitenbeentje er zelden bij als de gelikte, topfitte en gearriveerde mens uit onze glossy weekbladen. Meestal gaat het om een sjofele en ziekelijke randfiguur. Met zijn grillig, eigensoortig gedrag en fysieke en mentale afwijkingen wekt hij bij burger en gevestigde orde doorgaans onbehagen, zo niet angst of walg op. Maar het zijn precies deze buiten de norm vallende trickster eigenschappen, zo zegt de Amerikaanse parapsycholoog George P. Hansen, die vaak hand in hand gaan met authentieke mystieke en paranormale incidenten.

Dit boekt bespreekt een aantal uitgesproken onconventionele levens waarin dergelijke wonderlijke en verontrustende incidenten centraal staan…

Website: www.bloggen.be/ludonoens

Ludo Noens is freelance journalist, auteur van novellen, verhalen, non-fiction en essays (bij de uitgeverijen Elmar, Hadewijch, Pandora en Bres). Sinds 1985 is hij ook uitgever van het eigenzinnige kwartaalblad Portulaan, met veel fantastiek en een gewetensvolle kijk op occulte en paranormale fenomenen.

Vanaf 1988 leverde Noens tientallen bijdragen over esoterie en paranormale verschijnselen aan het Nederlandse tijdschrift Bres.

In de literatuur gaat zijn voorkeur uit naar de numineuze Fantastiek (A. Machen, A. Blackwood, H.P. Lovecraft, R. Haggard en de anderen). Als elfjarige jongen zag hij de film The Time Machine van George Pal, gebaseerd op de novelle van H.G. Wells; tot op de dag van vandaag is hij hiervan aan het bekomen…