Gebonden in duister
Fantasy / 10th april 2016

Lilith, een jonge en zeldzame drakenwisselaar, is als baby door de onbuigzame profeet Kasimirh geroofd om haar gave. Hij wil de wereld te vuur en te zwaard bekeren tot het geloof van Jakob. Kasimirh zet Lilith, die niet beter weet, aan tot gruwelijke daden jegens zijn tegenstanders. Als Lilith na jaren door begint te krijgen tot wat voor gruwelijk wapen haar ‘vader’ haar gesmeed heeft, besluit zij te vluchten. Maar Kasimirh laat de verwrongen relatie tussen meester en dienaar niet zomaar tot een einde komen… Lees meer..

Sleutels van Chaos
Fantasy / 10th april 2016

Sieb, de snelste dief van Tara, had het prima voor elkaar, totdat ze uit haar huis werd gezet door haar rivaal en haar beste vriend geronseld werd voor het leger. Sindsdien zit alles haar tegen.Wanneer ze op een dag ontvoerd wordt door een groep mysterieuze vreemdelingen begint haar leven pas echt gevaar te lopen. Lees meer..

Ordelanden
Fantasy / 10th april 2016

De narigheden stapelen zich op voor de kersverse Koning Ghyll. Monsterlijke wolven en gigantische roofvogels terroriseren de afgelegen delen van zijn rijk en de plaatselijke machthebbers leggen de moeilijkheden op het bord van hun vorst. Lees meer..

Zihaen
Fantasy / 10th april 2016

Eenmaal gekroond, moet de jonge Koning Ghyll nog de opdracht volbrengen die hem door zijn oom was opgelegd. De reis voert hem en zijn vrienden door onherbergzame landen en gevaarlijke moerassen naar de eindeloze steppen van Zihaen, op zoek naar de Stem uit het Westen. Maar hij is niet de enige. Zijn wraakzuchtige vijand achtervolgt hem, geholpen door ondode machten. Lees meer..

Rhidauna
Fantasy / 10th april 2016

Een groep jonge mensen ziet zich gedwongen een gevaarlijke reis vol obstakels te ondernemen om er achter te komen wie uit alle macht probeert enkelen van hen te doden… en vooral, waarom?Duistere tovenaars, necromantiërs, gifmengers, heksen, beestmensen… Niets blijft Ghyll en zijn vrienden bespaard tijdens hun zoektocht naar wraak op degene die hun leven heeft verwoest.
Gelukkig kunnen ze rekenen op een kleurrijke schare nieuwe vrienden om hen bij te staan, waaronder een soms wat al te enthousiaste vuurmagus, een onervaren paladijn en een vrouwelijke vormwisselaar die bepaald geen katje is om zonder handschoenen aan te pakken. Lees meer..

De vloek van het ijzer
Fantasy / 10th april 2016

Anira reist met haar ouders af naar het kolonistendorp Varna, waar haar oom Ervengaal na een lange loopbaan als meester-smid het bewind voert. Hoewel ze weet dat de opbouw van Varna met grote problemen gepaard gaat, verlangt ze naar het weerzien met Ervengaals stiefzoons Douwe en kleine Gerbe. Lees meer..

Het lotsoffer
Fantasy / 10th april 2016

Het is inmiddels decennia geleden dat de werelden van de goden en mensen voor de laatste keer met elkaar in aanraking kwamen. De strijd tussen de waanzinnig geworden god en zijn tegenstrevers is beslecht en alle andersdenkenden hebben de stad Irulhar moeten verlaten. Familie- en vriendschapsbanden zijn verbroken nu de bannelingen en hun nakomelingen als nomadenstammen over het land trekken, terwijl de stedelingen onder het dwingende bewind van Verseus en zijn opperpriester leven. Lees meer..

De Ring van Andor
Fantasy / 9th april 2016

Een verwarde jongeman struint over een verlaten asfaltweg zonder enig idee wie hij is, of hoe hij daar is gekomen. Een reeks vreemde gebeurtenissen laten hem gissen naar de waarheid omtrent hemzelf en zijn verleden.
Dan krijgt hij een briefje onder ogen… Lees meer..

De Kettingen van Amarath
Fantasy / 9th april 2016

Territoria is een duister tweeluik in de stijl van `De Scherpschutter` en `De Talisman`.
Een spannende rollercoaster over gewone mensen in buitengewone situaties.
Net als de jonge agente Cindy de dood van haar familie een beetje verwerkt heeft, belt iemand haar om te zeggen dat hij haar zusje in zijn macht heeft. Dit is het begin van een bizarre reeks gebeurtenissen waarbij mysterieuze figuren Cindy naar het leven staan.
Uiteindelijk blijkt dat er achter deze wereld nog een heel andere wereld verscholen gaat. De wereld van Territoria, waar de strijd tussen goed en kwaad al gestreden is en het kwaad heeft overwonnen. Lees meer..

De Zilveren Raaf
Fantasy / 9th april 2016

Na de verdwijning van Judith en Justin, vreest Jesse voor de hele Varulven wereld; het mysterieuze zwaard “Demonendoder” wordt gestolen en overal nemen Alpha’s het recht in eigen hand. Jesse beseft dat alleen het ultieme offer de Zilveren Wolven terug kan brengen. Lees meer..